Hulp van familie of vrienden op je bouwwerf

Hulp van familie of vrienden op je bouwwerf

Bij het bouwen of verbouwen van een woning gebeurt het wel eens dat je vrienden of familie mee komen helpen. Maar mag dit wel?

Het sociale luik in de gratis hup bij bouwwerken is complex: in de regel mogen derden je enkel helpen als het werk gratis gebeurt en als de helpers niet gebonden zijn aan bepaalde arbeidsuren. In de praktijk laat men hulp aan familieleden toe tot en met de vierde graad (dat betekent: neven en nichten). Strikt genomen is het enkel toegelaten tot de tweede graad (grootouders of kleinkinderen) maar in principe zijn er dus geen problemen als je nonkel of neef een handje komt toesteken.

Geen familiaal verwantschap?

Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. De sociale inspectie kan in theorie de economische inspectie een proces-verbaal laten opstellen indien wordt vastgesteld dat de zogenoemde wet op sluikwerk met de voeten getreden wordt. De kans dat hier sancties zullen volgen, is beperkt en hangt steeds af van een aantal factoren. Als de bouwheer zelf aanwezig is op de werf, zal de economische inspectie hier niet moeilijk over doen. Als je vriend of vriendin echter alleen aan het werk is, bestaat de kans dat de economische inspectie zich iets minder tolerant zal opstellen. Tot slot speelt ook de omvang van de werken een rol: bij kleine klusjes weegt hulp van vrienden minder zwaar door dan bij grote en intensieve opdrachten.