Vlaamse aanpassingspremie aanvragen

 • Home
 • Vlaamse aanpassingspremie aanvragen

Vlaamse Aanpassingspremie aanvragen

Vanaf 1 juni 2019 blijft de aanpassingspremie behouden als aparte verbouwingspremie. De doelgroepen blijven onveranderd:

 • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser
 • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning
 • Verhuurders van een woning die de huurwoning aanpassen voor een inwonende 65-plusser

Vochtprobleem in huis? Maak gebruik van de gratis vochtanalyse door een lokale vochtexpert.

Ik woon in

Ik woon in

Vernieuwde aanpassingspremie: inkomenscriteria

Nieuw is wel de verfijning dat een aanvraag voor een inwonende 65-plusser alleen kan als de bewoner- aanvrager een bloed- of aanverwant tot de tweede graad is van de inwonende oudere waarvoor de premie wordt aangevraagd.

De inkomensdefinitie wordt verruimd naar het voorbeeld van de overkoepelende renovatiepremie, en bestaat uit de som van het:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

De inkomensgrenzen zijn identiek aan deze voor de verhoogde premie (30%) binnen de overkoepelende renovatiepremie, nl.:

 • 1 aanvrager zonder persoon ten laste (PTL): 31.340 € (+3.510 €/PTL)
 • 1 aanvrager met 1 PTL: 43.870 € (+3.510 €/per bijkomende PTL)
 • 2 aanvragers: 43.870 € (+3.510 €/PTL)

Het inkomensreferentiejaar is wel verschillend ten opzichte de huidige aanpassingspremie: de inkomenstoets gebeurt op basis van het laatst gekende aanslagbiljet, maar maximaal 3 jaar geleden.

In de praktijk zal meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum beschikbaar zijn, maar ook inkomens van 3 jaar of 1 jaar voor de aanvraagdatum kunnen dus voorkomen.

Vernieuwde aanpassingspremie: eigendomsvoorwaarde

Ook de eigendomsvoorwaarde is aangepast.

De 65-plusser mag op datum aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem bewoond werd.

Voor de facturen is de nieuwe aanpassingspremie soepeler.

In plaats van 1 jaar nu, mogen facturen voortaan op aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.

De andere premiekarakteristieken blijven ongewijzigd, zoals:

 • Kosten op basis van factuurbedragen inclusief BTW
 • Twee categorieën van aanpassingswerken, nl. aanpassing van technische of sanitaire uitrusting of aanpassing aan de constructieonderdelen om de toegankelijkheid van de woning te verbeteren
 • Per aanvrager maximaal 2 aanvragen in een periode van 10 jaar, maar niet voor dezelfde categorie
 • Een minimale kostendrempel van 1200 euro per categorie
 • 50% betoelaging, met een maximum van 1250 euro per categorie